Каталог Краезнание Старопечатни
 
 
Заявка за търсене:
Език:
Формат на извеждане:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Автор - Книги, Краезнание, Старопечатни"=Колева-Златева, Живка Стефанова
Резултати от търсенето: ()
Страници:
 
Добави в кошницата
 
Книга
АВТОРКолева-Златева, Живка Стефанова
ЗАГЛАВИЕСемантична реконструкция : Методол. аспекти.
ГОДИНА1998
ИЗДАТЕЛСТВОЗнак '94
МЕСТОИЗДАВАНЕВелико Търново
ISBN954-8709-29-5
УДК801.54
СИГНАТУРАII 318301
РУБРИКА Семантика Лексикология
 
Добави в кошницата
 
Книга
АВТОРКолева-Златева, Живка Стефанова
ЗАГЛАВИЕ[Двеста двадесет и две] 222 задачи по славянско сравнително-историческо езикознание.
ГОДИНА2003
ИЗДАТЕЛСТВОИздателско ателие Аб
МЕСТОИЗДАВАНЕВелико Търново
ISBN954-775-191-3
УДК808.1-52(075.8)
СИГНАТУРАII 339152
РУБРИКА Славянски езици сравнителна граматика учебници за ВУЗ
 
Добави в кошницата
 
Книга
ЗАГЛАВИЕБългаристични проучвания - 9 : Актуални проблеми на българистиката и славистиката : Сб. докл. от VIII междунар. науч. сес., В. Търново, авг. 2002.
ГОДИНА2003
ИЗДАТЕЛСТВОФабер
МЕСТОИЗДАВАНЕВелико Търново
ISBN954-775-281-2
УДК808.67(063)+886.7(063)+808.1(063)
СИГНАТУРАII 345151
СЕРИЯВенелин
РУБРИКА Българска филология конференции Славянска филология конференции
ИМЕНА, ЗА КОИТО СТАВА ДУМАКолев, Николай Иванов; Колева, Живка; Кенанов, Димитър Вълчев, ред.; Селимски, Людвиг Петров, ред.; Дончева, Невяна Ангелова; Дончева-Панайотова, Невяна Ангелова; Дончева-Панайотова, Невяна Ангелова, ред.; Вътов, Върбан Дилков, ред.; Мъжлекова, Мария Стелиянова, ред.; Кабакчиев, Кирил Йорданов, ред.; Радев, Радослав Димитров, ред.; Йорданов, Стефан Пенчев, ред.; Колева-Златева, Живка Стефанова, ред.; Златева, Живка; Колева-Златева, Живка Стефанова; Моллов, Тодор Дончев, ред.; Петрова, Анастасия Ничева, ред.; Донев, Владимир Иванов, ред.
 
Добави в кошницата
 
Книга
ЗАГЛАВИЕБългарски език за чужденци : [Ч. 1]-.
ГОДИНА2004, -2009
ИЗДАТЕЛСТВОФабер
МЕСТОИЗДАВАНЕВелико Търново
УДК808.67(075.9)
СИГНАТУРАI 25411
РУБРИКА Български език учебници за чужденци
[Томове]

[Ч. 1] Аз говоря български / Живка Стефанова Колева-Златева, Боряна Емилиянова Ганева, Валентина Григорова Седефчева. - 2004. - 160 с. : с ил., портр., к. + 2CD
ISBN 954-775-333-9
Ч. 2 Да общуваме на български / Людмила Иванова, Женя Колева. - 2009. - 180 с. : с ил. + CD
ISBN 978-954-400-110-0
Ч. 3 Аз говоря български / Мария Илиева, Валентина Бонджолова, Светлозар Влайков. - 2006. - 118 с. : с ил. + 1CD
ISBN 954-775-471-8
ИМЕНА, ЗА КОИТО СТАВА ДУМАГанева, Боряна Емилиянова вж Емилиянова, Боряна; Седефчева, Валентина Григорова; Колева-Златева, Живка Стефанова, ред.; Колева-Златева, Живка Стефанова; Иванова, Людмила Цанкова; Радева, Женя Колева вж Колева, Женя
 
Добави в кошницата
 
Книга
АВТОРКолева-Златева, Живка Стефанова
ЗАГЛАВИЕТеоретични ракурси в етимологията : Монография.
ГОДИНА2011
ИЗДАТЕЛСТВОФабер
МЕСТОИЗДАВАНЕВелико Търново
ISBN978-954-400-524-5
УДК808.1-54
Подръчна сигнатураКБ/К78
СИГНАТУРАII 385151
РУБРИКА Славянски езици словообразуване Славянски езици лексикология
 
Добави в кошницата
 
Книга
АВТОРКолева-Златева, Живка Стефанова и др.
ЗАГЛАВИЕБългарски език за чужденци : Аз говоря български : Ч. 1 -.
АВТОРСКА ОТГОВОРНОСТЖивка Колева-Златева, Боряна Емилиянова ; Отг. ред. Живка Колева-Златева
ГОДИНА2019
ПОРЕДНОСТ НА ИЗД.3. доп. изд
ИЗДАТЕЛСТВОФабер
МЕСТОИЗДАВАНЕВелико Търново
УДК811.163.2(075.4)
СИГНАТУРАI 36070
РУБРИКА Български език учебници за чужденци
[Томове]

Ч. 1 . - 2019. - 168 с. : с табл., цв. ил
ISBN 978-619-00-0954-2
ИМЕНА, ЗА КОИТО СТАВА ДУМАЕмилиянова, Боряна, съавт.; Колева-Златева, Живка Стефанова, ред.; Ганева, Боряна Емилиянова
Страници: