Каталог Краезнание Старопечатни
 
 
Заявка за търсене:
Търси в поле:
Народна библиотека „Иван Вазов” е второто депозитно хранилище в България и електронният й каталог отразява българската книжна продукция от 1996 година до днес. Включени са библиографските описания на следните видове издания: - книги - албуми и атласи - картографски издания - нотни издания - служебни издания от 1998 г. (включително автореферати от 2006 г.) Чуждестранните издания се въвеждат в каталога от 1997 година. Електронният каталог съдържа над 170 000 записа и дава ценна информация за всички категории читатели: от научни работници до най-малките деца.

НОВО! База данни КРАЕЗНАНИЕ
Базата данни е информационен архив за историята и съвременното състояние на град Пловдив и селищата в Пловдивска област. Тук ще намерите аналитични библиографски описания на текстове, публикувани в книги, сборници и периодични издания, съдържащи информация за личности, родени в края или с принос за развитието му, административно-териториалното устройство, историята и традициите, културата и здравеопазването. Материалите са в хронологичен обхват от 2005 г. до момента. Базата съдържа над 200 000 библиографски описания.

Електронен каталог „Старопечатни, редки и ценни книги”
Включва фонд Редки и ценни издания и фонд Възрожденска книжнина, които са част от отдел „Специални сбирки”. Хронологичните граници на изданията, обединени в общата база, обхващат периода 1512 г. – 2009 г. В каталога към библиографските описания има визуализация на корици, оригинални илюстрации, автографи, ексилибриси. Чрез достъпа до електронния каталог, ползвателите на библиотеката имат възможност за проучване и изследване на тези уникални издания. Предстои доизграждането на каталога с пълнотекстовите данни на книгите. Това е единствения възможен начин, който осигурява запазването и съхранението на редките и ценни издания в Пловдивската народна библиотека.
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.
МОЯТА БИБЛИОТЕКА
Моята библиотека е персонално пространство за регистрираните читатели и включва функции по онлайн обслужване на читателите:
• Достъп до личен читателски картон с информация за заета литература и текущо състояние на заявки;
• Възможност за онлайн презаписване на заета литература;
• Възможност за онлайн заявка за литература чрез електронен каталог;
• Възможност за изграждане на собствени виртуални колекции от книги (виртуални рафтове, списъци).